van Aken

Deze familie van Aken heeft
eeuwenlang in Dordrecht gewoond.
Onze tak is in de 19e eeuw naar Den
Haag verhisd en heeft zich daar
gesetteld.

Op de foto hiernaast staat Willem van Aken
afgebeeld. Hij de vader van mijn opa Pieter
van Aken. Hij staat aan de Laakkade in Den
Haag vlakbij de "De Watergeus", een boot,
die als recreatiezaal werd gebruikt en die
pal tegenover de bekende Haagsche Hopjes
fabriek lag afgemeerd.
Het verhaal gaat in de familie van Aken dat
zij oorspronkelijk uit België afkomstig waren.
Maar daar hebben wij bij ons onderzoek tot
nu toe nog niets van kunnen ontdekken.
Misschien dat u bij nadere bestudering van
de gegevens een link kunt legen met eigen
gegevens over een of deze familie van
Aken. We zijn reuze benieuwd.
Vliegend Hert
Welkom
Schreuders
van Aken
Schotting
Contact
Hillen
van der Velden
Theewis
Genealogie
nadat u de genealogie hebt
gelezen druk op "Vorige"op
de werkbalk om terug te
keren naar de homepage